Ładuję...

Dziękujemy za wypełnienie formularza, wynik został przesłany na Twój adres e-mail.

1. Czy Twoim zdaniem właściwie się odżywiasz?

2. Określ czy jesteś wolny od uzależnień?

3. Określ swoją aktywność fizyczną?

4. Określ swój stan zdrowia?

1. Jak określisz poczucie własnej wartości?

2. W jakim stopniu panujesz nad stresem?

3. Jak określisz swój stan psychiczny?

4. Jak radzisz sobie z emocjami?

1. Jak określisz swoje relacje partnerskie/małżeńskie?

2. Jak określisz swoje życie osobiste?

3. Określ swoje relacje w pracy?

4. Określ relacje rodzinne?

1. Czy zachowujesz równowagę między pracą, a odpoczynkiem?

2. Czy panujesz nad swoim czasem?

3. Czy masz czas tylko dla siebie?

4. Czy się wysypiasz?

1. Czy jesteś aktywny zawodowo?

2. Czy masz wystarczające dochody?

3. Czy spełniasz się i realizujesz w miejscu pracy?

4. Określ stopień zadowolenia
ze swojej kariery zawodowej / biznesu?

1. Czy umiesz świadomie zarządzać swoimi finansami?

2. Czy pozostajesz w równowadze dzieląc się z innymi?

3. Czy pomnażasz skutecznie swoje dochody?

4. Jak określisz swój stan posiadania?

1. Czy angażujesz się w swój rozwój osobisty?

2. Czy interesujesz się rozwojem duchowym?

3. W jakim stopniu to co robisz służy innym?

4. Czy świętujesz sukcesy i osiągnięcia?

 1. Administratorem danych osobowych, które nam ujawniasz jest Małgorzata Przygońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ja & Związki Małgorzata Przygońska na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, nr NIP 113–012-3813, nr REGON 011659182, z siedzibą w Warszawie, ul Świderska 106/13, adres e- mail: malgosiaprzygonska@zwiazki.com.pl

 1. Twoje dane:

 1. są przetwarzane w celu informowania Cię o ciekawostkach, nowościach, zmianach czy aktualizacjach dt. CRISK, tj. wysyłki newsletterów (podstawa prawna- zgoda);

 2. jeżeli zechcesz zawrzeć z nami umowę, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu, włączając obsługę dostarczania usług czy płatności (podstawa prawna- wykonanie umowy);

 3. po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń (podstawa prawna- nasz prawnie uzasadniony interes);

 4. mogą być przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna- wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych);

 5. mogą być przetwarzane w celu realizowania przez nas marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów (podstawa prawna- nasz prawnie uzasadniony interes).

 1. Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w pkt 2. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Ciebie usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych, tj. przetwarzają Twoje dane we własnym imieniu. Należą do nich w szczególności firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

 1. Możesz skontaktować się z nami listownie lub pocztą elektroniczną, adresy wskazane są w pkt 1.

 1. Informujemy, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

 1. Informujemy również, że masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego administratora. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.

 1. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu realizowania marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody.

 1. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym serwisie przez administratora danych - Małgorzatę Przygońską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ja & Związki Małgorzata Przygońska, wpisaną do ewidencji działalność gosp. prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, nr REGON: 011659182, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świderska 106/13, w celu przesyłania mi newslettera oraz oferowania innych usług administratora. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne.